Resvana

Ge dina en vänlig och personlig knuff på vägen mot ett hållbart resande.
Image
Image
Image
Image
Image
Image

En knuff mot mer hållbart resande

Många vill börja resa mer klimatsmart men har svårt att ta första steget. Det är därför vi skapade den digitala plattformen Resvana - som ger en vänlig och personlig knuff på vägen. Med smarta nudgar vid rätt tidpunkt skapar plattformen nya beteenden och vanor genom målgruppsanpassade budskap.

Resvana nyttjar nystartseffekten och använder potentialen för beteendeförändring som uppstår vid en nystart. Plattformen ger exempelvis nyflyttade eller nyanställda individanpassad information utifrån deras unika förutsättningar.

Budskapet skickas via SMS som i sin tur innehåller en unik länk med information och i flera led nudgas mottagaren till mer klimatsmarta resvanor. Hela processen mäts och analyseras slutligen för att ni på bästa sätt ska kunna utvärdera er hållbarhetssatsning.

Resvana

Resultat

Användarna av Resvana

dubbelt så positiva till att byta till att gå

76% mer positiv till att byta till att cykla

62% mer positiv till att byta till el-, gas-, eller hybridbil, bilpool eller samåkning

1/3 uppger att Resvana påverkat dem att välja ett mer hållbart resesätt

Boka ett intromöte