Resvana

Ge dina en vänlig och personlig knuff på vägen mot ett hållbart resande.

En knuff mot mer hållbart resande

Många vill börja resa mer klimatsmart men har svårt att ta första steget. Det är därför vi skapade den digitala plattformen Resvana - som ger en vänlig och personlig knuff på vägen. Med smarta nudgar vid rätt tidpunkt skapar plattformen nya beteenden och vanor genom målgruppsanpassade budskap.

Resvana nyttjar nystartseffekten och använder potentialen för beteendeförändring som uppstår vid en nystart. Plattformen ger exempelvis nyflyttade eller nyanställda individanpassad information utifrån deras unika förutsättningar.

Budskapet skickas via SMS som i sin tur innehåller en unik länk med information och i flera led nudgas mottagaren till mer klimatsmarta resvanor. Hela processen mäts och analyseras slutligen för att ni på bästa sätt ska kunna utvärdera er hållbarhetssatsning.


Våra resultat visar att nudgegruppen i snitt är:

dubbelt så positiv till att byta till att gå

76% mer positiv till att byta till att cykla

62% mer positiv till att byta till el-, gas-, eller hybridbil, bilpool eller samåkning

33% uppger att Resvana påverkat dem att välja ett mer hållbart resesätt

Våra digitala tjänster

Resvana

Många vill börja resa mer klimatsmart men har svårt att ta första steget. Det är därför vi skapade den digitala plattformen Resvana - som ger en vänlig och personlig knuff på vägen. Med smarta nudgar vid rätt tidpunkt skapar plattformen nya beteenden och vanor genom målgruppsanpassade budskap.

Resvana nyttjar nystartseffekten och använder potentialen för beteendeförändring som uppstår vid en nystart. Plattformen ger exempelvis nyflyttade eller nyanställda individanpassad information utifrån deras unika förutsättningar.

Budskapet skickas via SMS som i sin tur innehåller en unik länk med information och i flera led nudgas mottagaren till mer klimatsmarta resvanor. Hela processen mäts och analyseras slutligen för att ni på bästa sätt ska kunna utvärdera er hållbarhetssatsning.

Kontakta oss för mer info

Nudgedatabasen

För att optimera möjligheterna att hitta rätt nudge för varje tillfälle har den digitala plattformen Nudgedatabasen tagits fram.

Databasen innehåller en mängd nudgar inom olika kategorier och ändamål. Det är enkelt att söka sig fram till rätt nudge och få en överblick om nudgen kan passa just din verksamhet och de utmaningar du står inför just nu.

Vi vet att våra kunders utmaningar förändras över tid och därmed värdet av att ha tillgång till inspiratation och best practise samt att veta att datan är vetenskapligt underbyggd och testad i verkliga case.

 

Kontakta oss för mer info