Resvana för Akademiska Hus

Cykelpump Akademiska Hus

Då Akademiska Hus flyttar till nya lokaler i A Working Lab vid Johannebergs Science Park i Göteborg vill de uppmuntra till skapandet av nya resvanor för att ta sig till arbetet.