Resvana för Jönköpings kommun

Cykelväg Jönköping

Drygt 11 000 personer flyttade till eller inom Jönköpings kommun under 2018. Med start 1 oktober kommer de som flyttar till eller inom kommunen få tillgång till Resvana för att skapa mer hållbara resvanor.