Resvana för Jönköpings kommun

Cykelväg Jönköping

Drygt 11 000 personer flyttade till eller inom Jönköpings kommun under 2018. Med start 1 oktober kommer de som flyttar till eller inom kommunen få tillgång till Resvana för att skapa mer hållbara resvanor.

Resvana för Akademiska Hus

Cykelpump Akademiska Hus

Då Akademiska Hus flyttar till nya lokaler i A Working Lab vid Johannebergs Science Park i Göteborg vill de uppmuntra till skapandet av nya resvanor för att ta sig till arbetet.

Resvana för Sundbybergs stad

Sundbyberg Duvb Tunnelbanestation

Sundbyberg är en av kommunerna som varit med i utvecklingen av Resvana och de använder från och med september 2019 tjänsten löpande.