Webbinarie – Digital nudging för hållbart resande

Den 17 april anordnade Nudgd ett populärt webbinarie där Katharina Paoli Brunat, ordförande Nudging Sweden och VD Nudgd, tipsade om smarta digitala nudgar samt viktiga psykologiska mekanismer som påverkar vårt beteende. Natalie Kamra-Kregert, projektkoordinator för Resvana – digital mobilitetstjänst, berättade om plattformen Resvana som underlättar för kommuner och arbetsplatser att främja hållbart resande. Therese Silvander, nationell koordinator fossilfria transporter Energikontoren Sverige, delade erfarenheter kring sitt arbete för att främja … Read More

Resvana för Jönköpings kommun

Cykelväg Jönköping

Drygt 11 000 personer flyttade till eller inom Jönköpings kommun under 2018. Med start 1 oktober kommer de som flyttar till eller inom kommunen få tillgång till Resvana för att skapa mer hållbara resvanor.

Resvana för Akademiska Hus

Cykelpump Akademiska Hus

Då Akademiska Hus flyttar till nya lokaler i A Working Lab vid Johannebergs Science Park i Göteborg vill de uppmuntra till skapandet av nya resvanor för att ta sig till arbetet.

Resvana för Sundbybergs stad

Sundbyberg Duvb Tunnelbanestation

Sundbyberg är en av kommunerna som varit med i utvecklingen av Resvana och de använder från och med september 2019 tjänsten löpande.