Om Nudgd

Nudgd erbjuder digitala tjänster och rådgivning inom beteendedesign. Vi visar hur du kan underlätta hållbara val och matchar beteendeutmaningar med konkreta lösningar - med utdelning i alla led.

“Teknik och beteendeförändring måste gå hand i hand för att vi ska kunna skapa en hållbar framtid och uppnå de globala hållbarhetsmålen. Genom att automatisera nudgar och bygga in beteendevetenskapliga insikter i digitala tjänster kan vi underlätta hållbara val och skapa konkreta kostnadseffektiva lösningar på många av våra vanligaste beteendeutmaningar. “

– Katharina Paoli Brunat, VD, Nudgd AB

Organisation

Nudgd grundades 2019 av initiativtagaren till A Win Win World, med syfte att fokusera på digitala Tech4Good-lösningar som ger vänliga knuffar mot goda val och beteenden. Vi samarbeter med A Win Win World för att kunna erbjuda utbildningar och inspirationsföreläsningar inom forskningsbaserade pilotstudier för att samskapa en hållbar framtid. Vi samarbetar även med nätverket Nudging Sweden för löpande kompetensutveckling och i samverkansprojekt. Besök Nudging Swedens Facebookgrupp för att ta del av diskussioner och nyheter om nudging.

Vi vet värdet av att arbeta tvärdisciplinärt för att hitta de bästa lösningarna. Det är därför vi samarbetar och samverkar med andra människor och organisationer i våra projekt och tjänster. Vi har en Board of Experts med olika bakgrund inom området för hållbarhet och beteendevetenskap.

Läs mer om Nudgd

Våra grundbultar

Action och konkreta lösningar

Mätbara resultat

För en resurseffektiv hållbar framtid

Det som är bra för vår planet är bra för oss