Nudging [ˈnʌʤɪŋ]

Få människor att göra roligare, hälsosammare och mer hållbara val genom en vänlig knuff.

Nudging har blivit allt mer uppmärksammat som en effektiv metod för att främja beteendeförändring och guida människor i olika valsituationer. Det är lätt att tro att vi människor är rationella varelser, men många beslut vi fattar är känslostyrda, går på autopilot eller uppstår på grund av genvägar vår hjärna tar. En nudge kan beskrivas som en liten vänskaplig knuff i rätt riktning – utan att vara tvingande.

Genom att arrangera valsituationen kan man uppmuntra och påminna människor om att göra mer medvetna val och göra det lätt att göra rätt.

Katharina Paoli ger en kort 5 minuters introduktion till vad nudging är i intervju med DI TV.

Katharina Paoli Brunat ger en kort 5 minuters introduktion till vad nudging är i intervju med DI TV.

Frågor om nudging

Vad är nudging?

Det är lätt att tro att vi människor är rationella varelser, men många beslut vi fattar är känslostyrda, går på autopilot eller uppstår på grund av genvägar vår hjärna tar. Nudging som metod handlar om att påverka individers beteenden i en önskad riktning - utan varken piska eller morot. Man lägger inte heller till eller tar bort valmöjligheter, istället arrangeras valsituationen så att det blir lätt att göra rätt med en vänlig knuff i rätt riktning.

Hur fungerar nudging?

Nudging kan användas inom flera olika hållbarhetsområden och det finns flera sätt att jobba med nudgar. Det kan handla om goda förval, exempel dubbelsidig utskrift på skrivaren. Det kan också handla om att underlätta vardagen, och hindra vanliga fällor och tumregler. Man kan också använda sociala normer, smarta inramningar av budskap och påminnelser.

Det handlar helt enkelt om att använda beteendedesign för att designa valsituationen så att individen agerar som den egentligen själv vill - i fysisk, psykisk eller digital miljö.

Exempel på testade nudgar:

  • Med hjälp av synliga askkoppar och humoristiska budskap kan antalet fimpar som fimpas i askkoppen öka med 70 % jämfört med tidigare. 
  • Att ha deltagande i det smarta elnätet som förval kan ge elleverantören en tydlig ökning i andelen hushåll som väljer att medverka. Läs mer
  • Genom att dela upp maten i mindre portioner, t.ex. att skära brownies i mindre bitar, så blir det lättare att ta mindre och på så vis minskar både överkonsumtion och onödig användning av resurser. Läs mer